Kategori arşivi: Uncategorized

Her Şey Haklar İçin, Haklar Herkes İçin Projesi

haklarherkesicinTürkiye Gençlik Birliği Derneği olarak “AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-III: Siyasi Kriterler Hibe Programı” kapsamında, Romanya’dan Partners Foundation for Local Development (FPDL) kuruluşu ve Kadir Has Üniversitesi CIES ortaklığında, gençlik ve engelli hakları alanında çalışan STK’ları engelli bireylerin hak temelli mücadelesi konusunda güç birliği yapmak için biraraya getirdiğimiz “Her şey Haklar İçin, Haklar Herkes İçin” projesini yürütüyoruz.

eğitim foto-1

Proje ile;

-Gençlik alanında çalışan ya da genç gönüllüleri bulunan STK’ların Birleşmiş Milletler Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme (UNCRPD) ve AB’nin 2010-2020 Engellilik Stratejisi konusunda bilgi düzeyini artırmak, engelliliğe dayalı ayrımcılıkla mücadele konusunda kapasitelerini güçlendirmek,

-Engelli Bireylere yönelik çalışmalar yürüten STK’lar ve gençlik alanında çalışan STK’lar arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek,

-Engelli ve engelsiz gençler arasında temelde iletişim eksikliğine ve önyargılara dayalı bariyerleri ortadan kaldırmak, toplumda engelli bireylerin maruz kaldıkları hak ihlallerine, eşitsizliklere ve ayrımcılığa karşı birlikte mücadele etmelerine destek olmak hedefleniyor.

romanya çalışma ziyareti-2

Projenin başlıca faaliyetleri:

– Proje Açılış Toplantısı ve Panel

– Romanya’da Çalışma Ziyareti

– Türkiye’de Çalışma Ziyareti

Gençlik alanında çalışan STK’ların 18-40 yaş arası temsilcilerine yönelik eğitimler

– Engelli hakları alanında çalışan STK’ların 18-40 yaş arası engelli temsilcilerine yönelik eğitimler

– Engelli ve engelsiz genç STK temsilcilerinin katılacağı “Birlikte Daha İyi” gelecekteki işbirlikleri için yol haritası belirleme kampı

– Birleşmiş Milletler Engelli Bireylerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin genç dostu ve erişilebilir formatta yayınlaştırılması

– Proje Kapanış Toplantısı

Biz kimiz?

Türkiye Gençlik Birliği Derneği, 1997 yılında Ankara’da kurulmuş olup, hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm gençlerin toplumsal katılımını, sosyal gelişimlerini, örgütlenmelerini, karar ve yönetim süreçlerinde eşitlik ve demokrasi anlayışı içinde aktif olarak yer almalarını desteklemeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Bu hedefler doğrultusunda son yıllarda özellikle engelli gençleri dahil etmeye ve gençlik kuruluşlarına engelli perspektifi kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Gençlerde gönüllülük bilincini geliştirmek, ulusal ve uluslararası gençlik politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, hak temelli yaklaşım esas alınarak özellikle dezavantajlı konumdaki gençlerin sosyal gelişimlerine destek olmak derneğin başlıca amaçlarındandır.

Türkiye Gençlik Birliği Derneği etkinlik ve projeler bazında ilgili kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktadır.

Şimdiye kadar pek çok sayıda yerel, ulusal ve uluslararası proje ve etkinlikler üretmiş ve uygulamış, dernek gönüllüleri ise hem ülkemizde hem de farklı ülkelerde çok sayıda eğitim, değişim, seminer, konferans, toplantı ve Avrupa Gönüllü Hizmeti (EVS) gibi organizasyonlar aracılığı ile derneği temsil etmiştir. Halen mevcut gençlik çalışmalarının tüm gençler için kapsayıcı ve kolay erişilebilir olmasına ve üniversitelerle işbirliği halinde kampüslerin engelli gençler için de erişilebilir hale getirilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

Dernek farklı illerden çeşitli gençlik kuruluşlarının üye olduğu Türkiye Gençlik Federasyonu’nun kurucu üyesi olup aynı zamanda uluslararası bir gençlik ağı olan YOUTHCAN-Kültürlerarası Gençlik Ağı, Çocuklara Yönelik Cinsel Ticari Sömürü ile Mücadele Ağı, Engelli Ayrımcılığını Önleme ve Mücadele Platformu ve Engelli Hakları İzleme Savunuculuk ve Hakları Geliştirme Platformu’nun üyesidir.